Logo Radon Limit

Měření radonu ve stavebnictví v Libereckém kraji

Měření radonu v Libereckém kraji

mapa libereckého kraje

Měření na pozemku slouží k zjištění radonu v oblasti půdorysu vašeho budoucího domu.

Informace z prognózních radonových map není vyjádřením skutečnosti, ale jen pravděpodobnosti, nesmí nahrazovat měření.

Jak měření probíhá

  1. Prohlídka pozemku
  2. Instalace trubkových sond pro odebrání vzorků půdního vzduchu
  3. Měření obsahu radonu ve vzorcích pomocí detekčního přístroje
  4. Zpracování dat do písemného protokolu

Ceník

Měření pro jednotlivý rodinný dům 3 000 Kč*
Měření pro více staveb a komerční stavby Dohodou
Cestovné 5 Kč/km (Liberec a Jablonec zdarma)

Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.*

* Základní cena může být při ztížených podmínkách (zarostlý terén, ztížený přístup, sněhová pokrývka, apod.) nebo urgentním požadavku navýšena až o ⅓ základní ceny.

RADON LIMIT je členem asociace "Radonové riziko".

Metody měření radonu odpovídají "Programu zabezpečení jakosti měření radonu", schváleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.