Logo Radon Limit

Měření radonu ve stavebnictví v Libereckém kraji

Měření radonu v Libereckém kraji

mapa libereckého kraje

Měření v budově zjistí skutečný stav radonu v pobytových místnostech a účinnost izolací.

Jak měření probíhá

  1. Prohlídka objektu a stanovení prostor, kde je třeba měřit
  2. Rozmístění detekčních dozimetrů pro týdenní sběr hodnot
  3. Po týdnu měření opět příjezd našeho pracovníka pro sběr dat a vyhodnocení
  4. Zpracování dat do podoby písemného protokolu dle metodik
  5. Doporučení pro snížení koncentrace radonu v objektu
Měření nelze realizovat za vyšších venkovních teplot! Rádi Vám na toto téma zodpovíme všechny dotazy.

Ceník

Jedna místnost a protokol 2 000 Kč
Každá další místnost 500 Kč
Cestovné 5 Kč/km (Liberec a Jablonec zdarma)
Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

RADON LIMIT je členem asociace "Radonové riziko".

Metody měření radonu odpovídají "Programu zabezpečení jakosti měření radonu", schváleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.